გეოგრაფიის კვირეული

სკოლა-კოლეჯში მიმდინარეობს გეოგრაფიის კვირეული.🌍🌎🌏მოსწავლეები მუშაობენ სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე. მე-11 კლასის მოსწავლეებმა თემაზე ,,ტრეფიკინგი,როგორც გლობალური პრობლემა” გეოგრაფიის გაკვეთილზე პრეზენტაციის სახით წარმოადგინეს თავიანთი ნამუშევარი.