მე-11 კლასის მოსწავლეების პრეზენტაცია თემაზე ,,ტერორიზმი” .