მე-12 კლასის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების განრიგი

გთავაზობთ 2017-2018 სასწავლო წლის სკოლის გამოსაშვები გამოცდების (მე-12 კლასი) ჩატარების განრიგს:

20 მაისი:

– ქართული ენა და ლიტერატურა;
– გეოგრაფია;

21 მაისი:

– უცხოური ენები;
– ბიოლოგია;

22 მაისი:

– ისტორია;
– ფიზიკა;

23 მაისი:

– მათემატიკა;
– ფიზიკა;

24 მაისი

– ქიმია.