მოსწავლეთა და პროფესიულ სტუდენტთა მე-14 ღია თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია.

მიმდინარე წლის 13 მაისს სკოლა-კოლეჯში ჩატარდა მოსწავლეთა და პროფესიულ სტუდენტთა მე-14 ღია თეორიულ-პრაქტიკული კონფერენცია.
კონფერენციმ იმუშავა შემდეგ სექციებად:
– ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სექცია;
– საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სექცია;
– სამართლისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სექცია;
– უცხოურ ენათა სექცია;
– ტექნიკურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა სექცია.
კონფერენციაში გამარჯვებულებს გადაეცათ პირველი, მეორე და მესამე ხარისხის დიპლომები.
გილოცავთ კონფერენციის წარმატებით დასრულებას