პროფესიული პროგრამის – (ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა /Information Technology Support) სტუდენტები

მოდული – კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების პრინციპები