პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

საფინანსო სერვისები / Finance services

პროგრამა – საფინანსო სერვისები

 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა / Information Technology Support

პროგრამა – ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა