პროფესიული დიპლომების გაცემა.

პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულთა საყურადღებოდ! სკოლა-კოლეჯში დაიწყო მესამე საფეხურის პროფესიული დიპლომების გაცემა. გთხოვთ მობრძანდეთ ❤📚📝