პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებლის სახელმწიფო პროგრა

დასრულდა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლებლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე მოკლევადიანი პროფესიული სასწავლო პროგრამის კიდევ ერთი ეტაპი. მოსარგებლეებს გადაეცათ “ბუღალტრის” და “ოფისის მენეჯერის” სერტიფიკატები. კოლეჯის ადმინისტრაცია გილოცავთ და გისურვებთ წარმატებებს!