პროფესიული პროგრამის (საფინანსო სერვისები/ Finance services) სტუდენტები

პრაქტიკული დავალება