პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ

სკოლა-კოლეჯში დაწყებულია პროფესიული განთლების დამადასტურებელი დიპლომების გაცემა.
პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დიპლომების წასაღებად გთხოვთ მობრძანდეთ სკოლა-კოლეჯში 10:00-დან 17:00 მდე.