მოდულები

საფინანსო სერვისები / Finance services

ზოგადი მოდულები

დანართი 4 – ინფორმაციული წიგნიერება

დანართი 5 – ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

დანართი 6 – რაოდენობრივი წიგნიერება

დანართი 7 – მეწარმეობა – 1

დანართი 8 – სამოქალაქო განათლება

დანართი 9 – უცხოური ენა

დანართი – 10 – ქართული ენა – A2

სავალდებულო მოდულები

დანართი 11 – გაცნობითი პრაქტიკა

დანართი 12 – ეროვნული და უცხოური ვალუტის დამცავი ნიშნები

დანართი 13 – სერვის პლიუსი

დანართი 14 – სალაროს ოპერაციების განხორციელება

დანართი 15 – ნაღდი ანგარიშსწორების საბანკო ოპერაციების განხორციელება

დანართი 16 – ანგარიშის გახსნა დახურვა

დანართი 17 – სწრაფი ფულადი გზავნილები

დანართი 18 – უნაღდო ანგარიშსწორების საბანკო მომსახურება

დანართი 19 – სადეპოზიტო მომსახურება

დანართი 20 – საკრედიტო პროდუქტები

დანართი 21 – დისტანციური საბანკო მომსახურებები

დანართი 22 – სავაჭრო ობიექტებში მომხმარებლების მომსახურება და პროდუქტის კონტროლი

დანართი 23 – საწარმოო პრაქტიკა

ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა / Information Technology Support

ზოგადი მოდულები

დანართი 4 – ინფორმაციული წიგნიერება

დანართი 5 – ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

დანართი 6 – რაოდენობრივი წიგნიერება

დანართი 7 – მეწარმეობა – 1

დანართი 8 – სამოქალაქო განათლება

დანართი 9 – უცხოური ენა

დანართი – 10 – ქართული ენა – A2

სავალდებულო მოდულები

დანართი 11 – კომპ და პერიფ მოწყ აპარატურული უზრუნველყოფა

დანართი 12 – კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

დანართი 13 -კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების პრინციპები

დანართი 14 – კომ და პერ უსაფრთხოება და პრობაღმოფხვრა 2

დანართი 15 – მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

დანართი 16 – გაცნობითი პრაქტიკა

დანართი 17 – პრაქტიკული პროექტი IT

დანართი 18 – დარგობრივი ინგლისური ენა – IT Support

არჩევითი მოდული

დანართი 19 – A2. ფიზიკური ქსელის დაგეგმვა