სილაბუსები

ინტერნეტ ტექნოლოგი (ვებ-სპეციალისტი)

კბილის ტექნიკოსი

ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი)