სკოლა-კოლეჯის ადამიანური რესურსი

სკოლა-კოლეჯის საბაზო და საშუალო საფეხურის აკადემიური პერსონალი

 1. მიდელაშვილი მაია – მასწავლებელი, ქართული ენა და ლიტერატურა
 2. ჩიქოვანი ნინო – მასწავლებელი, ქართული ენა და ლიტერატურა
 3. ხუნაშვილი ეკატერინე – მასწავლებელი, ქართული ენა და ლიტერატურა
 4. ჩომახიძე ლალი –მასწავლებელი, ინგლისური ენა
 5. გორგიშელი ნანა – მასწავლებელი, ინგლისური ენა
 6. პაპოშვილი თამარი –მასწავლებელი, ინგლისური ენა
 7. ვაშაკიძე თამარი –მასწავლებელი, რუსული ენა
 8. ჩუბინიძე ნინო – მასწავლებელი, მათემატიკა
 9. ყურუა ირმა – მასწავლებელი, მათემატიკა
 10. ობგაიძე გიორგი – მასწავლებელი, მათემატიკა და საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოება, სამოქალაქო თავდაცვა და უსაფრთხოება
 11. ჩერქეზიშვილი ნინა – მასწავლებელი, მათემატიკა
 12. გველესიანი ზინა – მასწავლებელი, ფიზიკა
 13. ზედგინიძე ირინა – მასწავლებელი, ქიმია
 14. ცომაია ნანა – მასწავლებელი, ბიოლოგია
 15. ტაბატაძე შორენა –მასწავლებელი, ისტორია და სამოქალაქო განათლება
 16. სამყურაშვილი ანა – მასწავლებელი, გეოგრაფია
 17. მიროტაძე დავითი – მასწავლებელი, ისტორია, სამოქალაქო განათლება
 18. ბრეგვაძე ლევანი – მასწავლებელი, სპორტი
 19. ქადარია შოთა – მასწავლებელი, სპორტი (ჭადრაკი)
 20. ასლამაზიშვილი ნათელა – მასწავლებელი, მუსიკა, ხელოვნება

სკოლა-კოლეჯის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალი

1. თავბერიძე ქეთევანი – მასწავლებელი კომპიუერული მეცნიერება;
2. ქევხიშვილი ლია – მასწავლებელი, ბუღალტრული აღრიცხვა, კომპიუტერული სბუღალტრო პროგრამები
3. მაზანიშვილი მარგალიტა – მასწავლებელი, მეწარმეობის საფუძვლები
4. შალამბერიძე თამარი _ მასწავლებელი, კბილის პროთეზირება
5. ამბოკაძე ნატალია – მასწავლებელი, საქმის წარმოება (საწარმოო ბრაქტიკა)
6. სიმონიშვილი გიორგი – მასწავლებელი, ინფორმაციული ტექნოლოგიები/ვებ-პროექტირება.
7. სოლოღაშვილი არტემი – მასწავლებელი, კომპიუტერული გრაფიკა
8. ხუნაშვილი ეკატერინე – მასწავლებელი, რედაქტირება
9. ებანოიძე ლიანა – მასწავლებელი, სამკურნალო ბალახების მოყვანისა და გადამუშავების ტექნოლოგია
10. შეყლაშვილი ნათელა – მასწავლებელი, ბოტანიკა, ფარმაკოგნოზია
11. ცომაია ნანა – მასწავლებელი, სამედიცინო ანატომია და ბიოლოგია
12. ოზიაშვილი მანანა – მასწავლებელი, ფსიქოლოგია და ურთიერთობის ეთიკა
13. პაპოშვილი თამარი – მასწავლებელი, ინგლისური ენა
14. გორგიშელი ნანა – მასწავლებელი, ინგლისური ენა

სკოლა-კოლეჯის ადმინისტრაციული პერსონალი

1. ირინა ზედგინიძე – სკოლა-კოლეჯის დირექტორი
2. ნინა ჩერქეზიშვილი სკოლა-კოლეჯის დირექტორის მოადგილე
3. თამარ ხატიაშვილი – ხარისხის მართვის და ინოვაციის სამსახურის უფროსი
4. მანანა კობიაშვილი – სკოლა-კოლეჯის ხარისხის მართვის და ინოვაციის სამსახურის მენეჯერი
5. ინგა რეხვიაშილი – ხარისხის მართვის და ინოვაციის სამსახურის მენეჯერი
6. ანგელინა ანთია – სკოლა-კოლეჯის ფინანსური მენეჯერი
7. გიორგი ობგაიძე – ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
8. შორენა ტაბატაძე – დირექტორის მრცეველი საორგანიზაციო საკიტხებში
9. ქეთევან თავბერიძე – ინფორმაციული მენეჯერი
10. ნუნუ ზენაიშვილი – ბიბლიოთეკარი
11. ანი სამყურაშვილი – დისციპლინის ოფიცერი
13. ნათია შეყლაშვილი ექთანი
12. მანანა ცხვედაძე – დამლაგებელი