სკოლა-კოლეჯი ა/წ. 01 ივნისიდან აცხადებს 2020-2021 სასწავლო წლისათვის მოსწავლეთა და მოდულურ პროფესიულ პროგრამებზე სწავლების მსურველთა მიღება-რეგისტრაციას.

სკოლა-კოლეჯი ა/წ. 01 ივნისიდან აცხადებს 2020-2021 სასწავლო წლისათვის მოსწავლეთა და მოდულურ პროფესიულ პროგრამებზე სწავლების მსურველთა მიღება-რეგისტრაციას. – VII, VIII, IX კლასების მოსწავლეთა მიღებას სკოლაში; – X, XI, XII კლასების მოსწავლეთა მიღებას როგორც სკოლაში, ასევე მოდულურ პროფესიულ პროგრამებზე; – საბაზო და საშუალო განათლების მქონე პირთა მიღებას მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. მოდულური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებია: 1. საფინანსო სერვისები 2. ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა სკოლა–კოლეჯის კურსდამთავრებული სრული ზოგადი განათლების ატესტატთან ერთად იღებს სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიულ დიპლომს. რატომ ჩვენი სკოლა-კოლეჯი? – XI-XII კლასებში ზოგად განათლებასთან ინტეგრირებულია პროფესიული განათლება, რაც გულისხმობს სწავლების პარალელურ რეჟიმს – სკოლა-კოლეჯი. – XI-XII კლასებში ფუნქციონირებს სააბიტურიენტო ჯგუფები. – სასწავლო პროცესს ახორციელებენ კვალიფიციური და გამოცდილი პედაგოგები. დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ მისამართზე: ა.პოლიტკოვსკაიას (ყოფილი ჯიქიას) ქ.#10, II სართ. მობ: 599 71-11-64;