სკოლა-კოლეჯის თვითმმართველობის არჩევნები

ა/წ. 12 ოქტომბერს სკოლა-კოლეჯში ჩატარდამოსწავლეთა და პროფესიულ სტუდენტთა თვითმმართველობის არჩევნები. სკოლა-კოლეჯის თვითმმართველობის თავმჯდომარედ არჩეულ იქნა XI-ე კლასის მოსწავლე რევაზ კარტოზია.