გეოგრაფიის კვირეული

სკოლა-კოლეჯში გრძელდება გეოგრაფიის კვირეული.🌍🌎🌏 მე-11 კლასის მოსწავლეებმა გეოგრაფიის გაკვეთილზე პრეზენტაციის სახით წარმოადგინეს თავიანთი ნამუშევრები თემაზე ,,საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი საქართველოსთვის” .👏👏

გეოგრაფიის კვირეული

სკოლა-კოლეჯში მიმდინარეობს გეოგრაფიის კვირეული.🌍🌎🌏მოსწავლეები მუშაობენ სხვადასხვა აქტუალურ თემებზე. მე-11 კლასის მოსწავლეებმა თემაზე ,,ტრეფიკინგი,როგორც გლობალური პრობლემა” გეოგრაფიის გაკვეთილზე პრეზენტაციის სახით წარმოადგინეს თავიანთი ნამუშევარი.