განახლებული სასწავლო პროცესი

“წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის სკოლა-კოლეჯმა” გაიარა სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შესაბამისი შემოწმება ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით და განაახლა პროფესიულ პროგრამებზე სასწავლო პროცესი.

სკოლა-კოლეჯი აცხადებს მოსწავლეთა და მოდულურ პროფესიულ პროგრამებზე სწავლების მსურველთა მიღებას. VII, VIII, IX კლასების მოსწავლეთა მიღებას სკოლაში; X, XI, XII კლასების მოსწავლეთა მიღებას როგორც სკოლაში, ასევე მოდულურ პროფესიულ პროგრამებზე; საბაზო და საშუალო განათლების მქონე პირთა მიღებას შემდეგ მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო Read More …