შემაჯამებელი სამუშაოები

ჩვენ არ ვნებდებით პანდემიას. შემაჯამებელი წერა და საკუთარ თავთან ჩაბარებული კიდევ ერთი გამოცდა დისტანციისა და ყოველგვარი წესების დაცვით. სკოლა-კოლეჯის მე-12 კლასის მოსწავლეები აქტიურად არიან ჩართულნი მათი მომავლისთვის მნიშვნელოვან აქტივობაში.