სკოლა-კოლეჯის მოსწავლეთა და პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ! 23.03.2020 – დან დისტანციური სწავლება გაგრძელდება ონლაინ პლატფორმა ZOOM-ის საშუალებით. სასწავლო ცხრილს და დამატებით ინფორმაციას მოგაწვდით პირადი შეტყობინების სახით.