მიმდინარე წლის 4 და 5 ივნისს სკოლა-კოლეჯში ჩატარდა მოსწავლეთა მე-15 ონლაინ თეორიული კონფერენცია.

მიმდინარე წლის 4 და 5 ივნისს სკოლა-კოლეჯში ჩატარდა მოსწავლეთა მე-15 ონლაინ თეორიული კონფერენცია.
კონფერენცია ჩატარდა შემდეგ სექციებად:
– ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სექცია;
– საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სექცია;
– სამართლისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სექცია;
– ტექნიკურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა სექცია.
კონფერენციაში გამარჯვებულებს გადაეცათ პირველი, მეორე და მესამე ხარისხის დიპლომები.
დიდი მადლობა პედაგოგებს და მოსწავლეებს ონლაინ სწავლების პირობებში კონფერენციის წარმატებით ჩატარებისთვის.