სკოლა-კოლეჯი მზადაა დაცულ და უსაფრთხო გარემოში მიიღოს პროფესიული სტუდენტები

„სამუშაო ადგილებზე ახალი კორონავირუსის (COVID -19) გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის № 01-227/ო ბრძანების მოთხოვნების გათვალისწინებით შპს “წმინდა დიმიტრი ყიფიანის სახელობის მრავალპროფილიანი სკოლა-კოლეჯი” მზადაა დაცულ და უსაფრთხო გარემოში მიიღოს პროფესიული სტუდენტები.